Informatie

Dichterbij dEliefste

Terborgseweg 42
7084 AE Breedenbroek

mail: dina@dichterbijdeliefste.nl

KvK: 78404797

Algemene voorwaarden Dichterbij dEliefste
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de webshop van Dichterbij dEliefste

Artikel 1: Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tot stand gekomen zijn tussen Dichterbij dEliefste en de klant.
2. Als u bij Dichterbij dEliefste een bestelling plaatst gaat u, de klant, automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dichterbij dEliefste zoals hier omschreven.
3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de toepasselijkheid van ander Algemene Voorwaarden uitgesloten.
4. Dichterbij dEliefste heeft te allen tijde het recht om haar Algemene Voorwaarden en de inhoud van de website dichterbijdeliefste.nl te wijzigen.

Artikel 2: Prijzen en betalingen
1. De prijs vermeld bij de producten is in euro’s (€) en is inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
2. Betalingen kunnen worden gedaan via iDeal. De bestelling zal worden klaargemaakt op het moment dat de betaling is ontvangen.

Artikel 3: Aanbiedingen en overeenkomsten
1. Alle aanbiedingen van Dichterbij dEliefste zijn vrijblijvend. Een aanbieding komt te vervallen op het moment dat het product, waarop de aanbieding betrekking heeft, niet meer beschikbaar is tussen het plaatsen van een order en de ontvangst van de betaling.
2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Dichterbij dEliefste u een bevestigingse-mail toestuurt van uw bestelling.

Artikel 4: Levering
1. Bij leveringen binnen NL zijn de verzendkosten € 2,89 voor brievenpost, € 4,00 voor brievenbuspakketjes of € 6,95 voor pakketjes.
2. Bij leveringen naar het buitenland zullen de verzendkosten naar het betreffende land in rekening worden gebracht bij de klant. Hierover kunt u mailen naar dina@dichterbijdeliefste.nl.
3. Dichterbij dEliefste streeft ernaar om uw bestelling binnen 1-3 werkdagen na ontvangst van de betaling te versturen via PostNL. Bij het niet op tijd bezorgen door PostNL kan Dichterbij dEliefste niet aansprakelijk worden gesteld.
4. Dichterbij dEliefste is niet aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigingen van de verzonden producten. Indien vast is komen te staan dat Dichterbij dEliefste toch aansprakelijk is voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid gemaximaliseerd tot het orderbedrag.
5. De klant kan de bestelling thuis laten bezorgen of op een ander aangegeven adres. Het bezorgadres is het adres dat door Dichterbij dEliefste in de bevestigingsmail wordt vermeld.
6. Als de bezorging vertraging ondervindt, of als een bestelling niet dan wel gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven dagen nadat hij/zij de bestelling heeft geplaatst per e-mail een bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te kunnen annuleren. Dichterbij dEliefste zal in dan binnen 7 dagen voor de terugbetaling zorgdragen.
7. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het product zal slechts uitgepakt worden en/of gebruikt worden in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Hierbij is het uitgangspunt dat de klant het artikel slechts mag hanteren en inspecteren zoals dat in een fysieke winkel zou mogen.

Artikel 5: Ruilen en retourneren (Herroepingsrecht)
1. Dichterbij dEliefste doet er alles aan om de klant via de website zo volledig mogelijk te informeren over haar producten. Wil je een artikel toch retourneren, mail dan binnen 14 dagen naar dina@dichterbijdeliefste om het product te retourneren of te ruilen.
2. Afgeprijsde producten kunnen niet worden geruild of geretourneerd.
3. De verzendkosten voor de retourzending zijn voor rekening van de klant. Retouren dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd en daarom ook niet gecrediteerd. Bewaar altijd het bewijs van verzending.
4. Is het product beschadigd door toedoen van Dichterbij dEliefste, dan dient de klant hier binnen drie werkdagen na verzenden melding van te doen. Dit kan door te mailen naar dina@dichterbijdeliefste.nl.
5. Indien er een fout gemaakt is door Dichterbij dEliefste, zullen het aankoopbedrag en de verzendkosten binnen zeven werkdagen aan de klant worden teruggestort nadat het onjuiste artikel is geretourneerd. De foutieve levering kun u doorgeven via dina@dichterbijdeliefste.nl.
6. Artikelen kunnen alleen geretourneerd worden als deze nog in nieuwstaat zijn. Dat betekent onder andere dat het papier van het dichtbundeltje niet vies of gevouwen is.
7. Herroepingsrecht is uitgesloten voor gepersonaliseerde gedichtjes op posters of ansichtkaarten.
8. Is een artikel beschadigd bij ontvangst? Meld dit dan zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 3 dagen na ontvangst van het product.
9. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Dichterbij dEliefste geleverde producten blijven eigendom van Dichterbij dEliefste totdat de klant aan al zijn/haar verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 7: Garantie
1. Als een artikel gebreken vertoont, zal Dichterbij dEliefste het product ruilen of repareren. Als het product niet kan worden geruild of gerepareerd, dan kan de klant het artikel retourneren. Indien dit het geval is, mail dan binnen 3 dagen naar dina@dichterbijdeliefste.nl om het product te retourneren of te ruilen. Het orderbedrag zal dan binnen 7 dagen na ontvangst, worden teruggestort.

Artikel 8: Overmacht
1. Dichterbij dEliefste is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld door Dichterbij dEliefste zelf en een oorzaak betreft die buiten haar macht ligt. In geval van overmacht kan de klant Dichterbij dEliefste niet aansprakelijk stellen.

Artikel 9: Klachten en aansprakelijkheid
1. Voor verzending worden de producten van Dichterbij dEliefste zorgvuldig gecontroleerd. Mochten er desondanks toch klachten zijn over een besteld product, dan kan de klant dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar dina@dichterbijdeliefste.nl. Dichterbij dEliefste zal zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen zeven werkdagen, telefonisch of via e-mail reageren op de klacht.
2. Dichterbij dEliefste zal de klacht zorgvuldig behandelen en beoordelen. Indien een klacht gegrond is, vergoedt Dichterbij dEliefste maximaal het orderbedrag plus de verzendkosten voor het retourneren.
3. Dichterbij dEliefste is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door ondeugdelijk gebruik van het product.
4. Door individuele instellingen van beeldschermen, kunnen kleurafwijkingen niet uitgesloten worden.
5. Dichterbij dEliefste is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die na levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is bij de klant of aan derden.

Artikel 10: Privacy
1. Op de website van Dichterbij dEliefste wordt u gevraagd een aantal persoonsgegevens in te vullen als u een bestelling plaatst. Deze gegevens worden gebruikt voor de uitvoering en de afwikkeling van de bestelling. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. Wilt u meer weten over hoe Dichterbij dEliefste omgaat met uw privacy, bekijk dan onze privacyverklaring.

Artikel 11: Copyright
1. Niets van de website dichterbijdeliefste.nl of uit het dichtbundeltje Dichterbij dEliefste mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming te hebben gehad van Dichterbij dElliefste.

Artikel 12: Toepassing recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Dichterbij dEliefste een partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Ook als het een overeenkomst betreft met een klant die zijn/haar woonplaats in het buitenland heeft. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten.
2. De betrokken partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.